Nyheter

Svenska Nyheter

Nyheter från svenska sidor

Laddar in...
Internationella Nyheter

Nyheter från utländska sidor

Laddar in...

Följ Lån Online på Facebook

Powered by Investing.com
Riksbanken

Nyheter

 • Växelkurs och betalningsbalans – ett samband som gått vilse?
  på april 29, 2021 kl. 8:30 f m

  Det finns inte en entydig bild av hur relationen mellan växelkursen och de reala och finansiella transaktioner som sker mellan länder fungerar i praktiken.

 • Hemma hos Riksbanken – ett digitalt öppet hus
  på april 28, 2021 kl. 1:25 e m

  Hemma hos Riksbanken är ett digitalt öppet hus där du får följa med in bakom kulisserna i Riksbankshuset. Hur förvaras Sveriges guldreserv, vad är egentligen en e-krona och vad gör folk på Riksbanken om dagarna? Programmet har premiär 5 maj klockan 11.30.

 • Riksbanken avser att publicera genomsnittsräntor och ett index för Swestr
  på april 16, 2021 kl. 8:30 f m

  Riksbanken avser att under tredje kvartalet 2021 börja beräkna och publicera bakåtblickande genomsnitt av och ett index för Riksbankens referensränta Swestr (Swedish krona Short-Term Rate). Genomsnittsräntorna kan användas i nya finansiella kontrakt men är även en viktig del i en så kallad fallbacklösning för referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Detta framgår av den remiss med förslag på beräkningsmetoder och former för publicering som Riksbanken i dag skickar ut till aktörer på de finansiella marknaderna och andra intressenter.

Riksbanken

Pressmeddelande & kalenderhändelser

 • Penningpolitiskt beslut: Värdepappersköp och nollränta ger stöd åt återhämtningen och inflationen
  på april 27, 2021 kl. 7:30 f m

  Trots att spridningen av coronaviruset har ökat igen har svensk ekonomi utvecklats förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Konjunkturutsikterna ser lite ljusare ut nu än i februari men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortsatt lågt. För att ge stöd åt ekonomin och för att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet på 2 procent behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

 • Öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020
  på april 26, 2021 kl. 11:34 f m

  Finansutskottet håller en öppen utfrågning om Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2020. Riksbankens direktion och opponenterna Hilde C Björnland, professor vid norska handelshögskolan och Göran Hjelm kanslichef för Finanspolitiska rådet deltar. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv. Läs mer om evenemanget på Riksdagens hemsida.

 • Hemma hos Riksbanken
  på april 26, 2021 kl. 10:57 f m

  Hemma hos Riksbanken är ett digitalt öppet hus där du får följa med in bakom kulisserna. Hur förvaras Sveriges guldreserv, vad är egentligen en e-krona och vad händer i Riksbankshuset om dagarna? Programmet har premiär 5 maj klockan 11.30. Läs mer om evenemanget på sidan Hemma hos Riksbanken.