Företagsekonomi

Anstånd med moms o.s.v

Till alla företagare;

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. BAS-gruppen har fått frågor om hur sådana anstånd lämpligen ska bokföras.

En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att moms- eller arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) har inkommit till Skatteverket.

Skatteverket beslutar då först, i normal ordning, om att belasta skattekontot med de deklarerade beloppen.

Läs hela artikeln från BAS här; https://www.bas.se/2020/04/24/anstand-med-moms-arbetsgivaravgifter-och-personalens-kallskatt/

Dela inlägget

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email